Anténní systém
» Anténní system se skládá s osmi vertikálních dipólů sloučením dvou antén typu ZA44. Spojením čtveřic se dosáhlo vyzařovacího diagramu v horizontální rovině 7°. Vertikální diagram je offset s natočením maxima ve směru 110° a 290°.