Aktivace
Převaděč má funkci Dual Squelch a pro využití plné citlivosti převaděče je nutné použít CTCSS 88,5Hz. Bez použití CTCSS je potřeba vyššího výkonu. Z hlediska ochrany před samovolným spouštěním převaděče způsobené rušením je Squelch bez CTCSS nastaven na větší úroveň, tedy nižší citlivost přijímače. V každém případě je spolehlivější použít CTCSS 88,5Hz

Po dobu relace tedy pokud je na vstupu přítomen signál je současně vysílán i na výstupu CTCSS 88,5Hz. 
 
Hlasový modul DTMF
Každý příkaz začíná dvěma křížky, následuje jedna nebo dvě číslice příkazu. Číslo příkazu lze zadat i dvojciferně, v tom případě je první číslice vždy 0.

» ##1   vyšle identifikaci převaděče (hlasový modul)
» ##2   vyšle čas (hlasový modul)
» ##3   vyšle okamžitou a maximální teplotu uvnitř převaděče (hlasový modul)
» ##4   vyšle relativní sílu signálu stanice 0-9 (hlasový modul)
» ##8   vyšle počet resetů převaděče od posledního nulováni (hlasový modul)
» ##9   vyšle verzi firmware (hlasový modul)


Přijetí prvního křížku DTMF odpojí převaděč výstup přijímače, ve vysílaném signálu tedy nebudou žádné zadávané kódy DTMF slyšet. Jednotlivé kódy DTMF se musí vysílat v poměrně rychlém sledu, maximální povolený časový odstup mezi dvěma kódy DTMF je 1.5 s. Pokud se po příjmu kódu DTMF nepřijme další kód do této doby, začne převaděč daný příkaz vyhodnocovat. Pokud je příkaz správný, ihned se provede. Pokud ne, oznámí převaděč chybu (čtyřmi krátkými tóny 1200Hz).

Tímto způsobem je zajištěno, že normální kódy DTMF (např. selektivní volba apod.) převaděčem projdou bez problému. Také křížky DTMF procházejí, jen nesmi být na začátku řetězce po mezeře, v takovém případě je převaděč pochopí jako příkaz a neprojdou do jeho vysílače.